Tell: +98 711 2316991

Fax: +98 711 2317257

 
 
 
 
 
 
 
 
 

پرسش و پاسخ متداول :

سوال : من باید پوشه های شخصی کاربرانم را که سطح دسترسی آنها بعلت وجود  NTFSبسیار محدود شده اند بگونه ای که فقط خود کاربران قادر به دسترسی آنها هستند را انتقال دهم. آیا این مسئله سبب ایجاد مشکلی اساسی درانتقال خواهد شد؟

جواب : این نرم افزاراین امکان را به شما می دهد که بتوانید اطلاعاتی که سطح دسترسی آنها از قبل محدود شده اند را به سادگی انتقال دهید.
برای مثال: کاربر DOMAIN\User1برای پوشه ریشه خود  D:\User1 محدودیت گسترده ای را درنظرگرفته است. تنها کاربر (DOMAIN\User1)قادر به دسترسی فایلها و پوشه های خویش میباشد و هیچ کاربری حتی مسئول دامنه domain administrator نیز قادر به دسترسی به فایلها و پوشه های D:\User1. نمی باشد.
این برنامه، مورد بالا را با استفاده از امکان Backup and Restoration of files and directories بسادگی استفاده ازبرنامه هایی مانند  NTBackupحل می نماید.
برای این کارکافیست شما وارد حساب کاربری Administrators که قادر به کاربرد Backup and Restoration of files and directories شده وازمزایای آن برای اینکار استفاده کنید.

Windows Exchange

سوال : آیا میتوانم برنامه Exchange 2000 servers خود را ازطریق IDEAL Administration version 4.2 انجام دهم؟

من ازبرنامه IDEAL Administration version 4.2 استفاده میکنم ونمی توانم برنامه Exchange 2000 servers خود را اداره نمایم. مسئله چیست؟

جواب : از نسخه 4.2 برنامه IDEAL Administration به بعد، امکاناتی را برای اداره صندوق های پستی موجود در Microsoft Exchange 2000 server فراهم کرده است. برای دستیابی به این امکانات، برنامهIDEAL Administration  به معماری جدیدی به نام CDO (Collaboration Data Objects)  وخصوصا CDOEXM (CDO for Exchange Management) که توسط شرکت مایکروسافت ارائه گردیده وابسته است. برای صرفه جویی درزمان نصب Microsoft Windows 2000  و Microsoft Exchange 2000 administration tools بر روی کامپیوتر شما، Pointdev این کار را به منظور حصول اطمینان از وجود حداقل امکانات درسیستم شما برای برنامه IDEAL Administration انجام می دهد.
شما میتوانید از سایت زیر نرم افزار Exchange 2000 component installer را دریافت کنید:
ftp://ftp.pointdev.com/pub/free/IA_CDOEXM_Runtime.exe 

Remote Control Tool (TightVNC)

سوال: آیا می توانم برای کاربر راه دورتقاضایی جهت پذیرش درخواست من جهب دسترسی ارسال کنم؟
در زمان راه اندازی TightVNC remote control ، آیا میتوانم تقاضایی جهت پذیرش درخواست جهت دسترسی ارسال کنم؟ در این صورت، من چه مدارکی authentication information  را میتوانم به کامپیوتر راه دور ارسال نمایم؟
جواب : برای این کار شما ازطریق برنامه مدیریتی بر روی کاربر راه دور مربوطه کلیک سمت راست نموده، سپس روی  گزینه Remote control و Authorization tab رفته و اطلاعات ضروری درقسمت Display the following information when authorization is requested را بررسی کنید. بنابراین امکان نمایش IP کامپیوتر مدیر ویا NetBIOS hostname ویا کاربرانی که اکنون متصل هستند به نمایش درمی آید.
همچنین دراین پنجره شما میتوانید درنگی را که درخواست شما باید بر روی کامپیوتر میزبان نمایش داده شود تنظیم کنید (QueryTimeout) .

 


 سوال: آیا می توان این برنامه را درمحیط سیستم عامل ویستا ویا بالاتر نیز بکاربرم؟
وآیا میتوان ازاین برنامه جهت انتقال اطلاعات بروی کامپیوترهایی که تحت ویستا، 7و سرور2008کار میکنند نیز بکارگرفت؟

جواب: آری. درنسخه های پائین ویندوز، سرویس ها وبرنامه های کاربرد ی (Applications) در Session0  اجرا می شوند. اجرای همزمان سرویس ها وبرنامه های کاربردی در Session 0امکان ریسک را درسیستم شما بشدت افزایش میدهد درویستا، سرور2008و7، سرویس ها ازبرنامه های کاربردی کاملا مجزا شده و در Session 0قرارگرفته اند. این اقدام سبب شده که این Session با برنامه های کاربردی درارتباط نبوده وکاربراول درهنگام ورود به  سیستم مستقیما وارد Session 1 شده وکاربردوم به Session 2 وبه هممین ترتیب بقیه کاربران، که درنتیجه سرویس ها ازحمله نفودی ها مصون باقی می ماند..
برای تطابق این برنامه با ویستا، با تغییراتی دربرنامه  TightVNC
میتوان عملکرد کنترل ازدور را چه درویستا وبالاتر رابه نحوگسترده ایی بهبود بخشید. این برنامه امکان کنترل ازراه دور (remote control) را به کامپیوترهایی که تحت ویستا، سرور2008، 7 بصورت 32و64بیتی هستند را بخوبی فراهم می آورد، حتی اگر یک session برروی کامپیوتر remote hostبازشده باشد. همچنین این امکان وجود دارد که کامپیوتر remote host را مدیریت کرد بدون آنکهremote host  بتواند اورا اخراج نمیدهد.

درنهایت برای مدیر، امکان پذیرخواهد بود که،session ازراه دوررا logoffویا بین کاربران ازراه دور