Tell: +98 711 2316991

Fax: +98 711 2317257

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDEAL Secure
این نرم افزاربا بهره گیری از روال های routines از پیش تنظیم شده که بر اساس تم های windows ، سخت افزار ،نرم افزار و شبکه گروه بندی می شوند، مدیریت سرور ها و ایستگاه های کاری را به صورت گسترده ای بهبود می بخشد. تنها با چند کلیک ، می توان سیستم های عامل گوناگون مایکروسافت را از طریق   Lan\Wan\Vpn ارتقا، ایمن و ساخت یافته نمود ضمن انکه طی یک فرایند می توان به سهولت مجموعه ای از گزینه ها را بر روی گروه مشخصی از کامپیوتر ها فعال یا غیر فعال نمود.

 

 توضیحات عمومی در مورد نرم افزار:
اجرای ازراه دور روالها فارغ از هر گونه واسطه نرم افزاری یا سخت افزاری.
انتخاب روال مورد نظر بسته به نوع سیستم عامل
انتخاب روالهای موجود بر اساس تم یا کلمه ی کلیدی
ارتقاء اتوماتیک روالها شخصی
ثبت روالهای دلخواه
چک کردن خصوصیات روالها از نظر نحوی کار کرد صحیح آنها
امکان برگرداندن روالهای اجرا شده به حالت قبل از اجرای آنها Roleback
ایجاد فهرست برای   کارهای انجام شده
کاربری بسیار آسان برنامه