Tell: +98 711 2316991

Fax: +98 711 2317257

 
 
 
 
 
 
 
 
    IDEAL Remote: Presentation

این نرم افزار نسخه ساده تر Ideal Administration  می باشد که امکان کنترل از راه دور دستگاه های کاری تحت Windows NT/2000/2003/XP/7 را به کاربر می دهد، ضمن انکه کاربر می تواند به خصوصیات (properties)  کامپیوترهای راه دور، رویدادها پرینترها ، پردازش ها ، session ها ، فایل های باز شده ، خصوصیات (WMI) و در نهایت به سیستم های اطلاعاتی  دسترسی داشته باشد.  مدیریت شما می تواند از طریق شبکه محلی ، WAN ، VPN و یا اینترنت انجام پذیرد.

 

 
خصوصیات عمومی نرم افزار :
مدیریت متمرکز دامنه های تحت Nt/2000/2003/2008
    مدیریت پردازش ها
    مدیریت رویداد ها
    مدیریت پرینترها
     مدیریت کارهای زمین بندی شده
     مدیریت خصوصیات WMI
     اطلاعات درباره session  ها ، فایل های باز شده و سیستم ها
 
کنترل از راه دور ساده و مطمئن سرورها و کامپیوتر های تحت شبکه
     نصب پیکر بندی از راه دور
     تنظیمات روی گروهی از کامپیوتر ها

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ......