Tell: +98 711 2316991

Fax: +98 711 2317257

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDEAL Migration
این نرم افزار کلیه Objectهای یک سرور  (OU , گروهها , کاربران , فایلها , Acl , .....) را از/ به هر سرورهای Windows NT وActive Directory امکان پذیر می سازد همچنانکه بدون دخالت کاربر و بطورکاملا خودکار کامپیوترهای client domain که در یک Domain controller وجود دارند را تغییر می دهد که دارا بودن این ویژگیها و سازگاری آنها با Active Directory این نرم افزاررا بسیار پر قدرت ساخته است. زمانیکه طراحی روش انتقال مشخص گردید، این نرم افزار با ارایه انتخاب های گوناگون جهت نحوه ی انتقال، مدیریت کاملی را براجرای صحیح و مطمئن آن اعمال می کند.همچنین این برنامه انتخابهای متنوع ایی جهت نحو انتقال به کاربر ارائه می نماید مانند:

انتقال برخی از پوشه های تحت اشتراک از یک سرور به سرور دیگر
انتقال شاخصه های کاربری به همراه گذر واژه های مربوط از یک دامنه به دامنه ی دیگر
انتقال Securities فایلها و پوشه ها از یک سرور به سرور دیگر
زمان بندی انتقالها و اجرا از طریق خط فرمان
انتقال و دریافت Object ها با کمک فایلهای CSV , این فایلها به آسانی بر روی بانکهای اطلاعاتی نصب , تغییر و حتی توسط خود شما می توانند ایجاد شود
اداره ی یک یا چند دامنه ی مبداء
اداره ی یک یا چند دامنه ی مقصد
انتقال ویزارد های کمک کننده
انتقال Off line  برای سرورهائی که از کار افتاده یا از شبکه قطع هستند
ثبت مراحل انتقال در فایلهای Migration project  
اجرای فایلهای Migration project به صورت یک عمل از پیش زمانبندی شده
انتقال خصوصیات TSE کار بران (Terminal server  )

But also too automatically change the domain client pc s without inter vention