Tell: +98 711 2316991

Fax: +98 711 2317257

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDEAL Dispatch
با بکارگیری این نرم افزار کاربر امکان نصب , برداشت برنامه ها ,اجرای اسکریپت ها وبرنامه ها و انجام کارهایی از قبیل Viwe ,کپی وRename ، را از راه دور فراهم می سازد همچنین می توان نصب انواع patch  های ویندوز , اجرای فایلهای msi ونیز ارتقاء برنامه های مختلف نصب شده بر روی سرورها و ایستگاههای کاری یک شبکه را از راه دور انجام داد که شامل ویژگیهای زیر می باشد:
Script*
:جهت اجرای فایلهای اسکریپت از قبیل VBscript,com,exe,msi,cmd,boot و ……..,بصورت محلی یا از راه دور
*VB script
:جهت اجرای فایلهای اسکریپت vbs بصورت محلی یا از راه دور
*Softwar update
: جهت نصب Sp ها یا فایلهای ارتقاء گر

 

: توضیحات عمومی در مورد نرم افزار

MSI :جهت نصب و رفع ایراد یا برداشت فایلهای MSI
Uninstall :جهت برداشت نرم افزار ها چه بصورت متعارف Classic یا درحالت کاربری Client
File :جهت کپی , انتقال , پاک کردن یا ویرایش فایلها و پوشه ها
System :جهت بستن یک Session   , راه اندازی محدود , خاموش کردن , قفل کردن , قرار
دادن در حالت انتظار مداوم یا امکان  لغو یک فعالیت انتخاب شده در یک برنامه
طراحی نصب و اجرای برنامه های مختلف بر روی سرورها و ایستگاههای کاری
انتخاب کامپیوترها بر اساس گروه بندی (همه ی کامپیوترها , همه ی کاربران , همه ی ایستگاههای کاری  serve r2008,  server 2000,serve r2003, و......) یا بر اساس نام
امکان انتخاب کامپیوترها بر اساس معیارهای شخصی
ارائه پیغامهای واضح و گویا پیرامون خطا ها یا مواردی که در سیستم ها ایجاد شده است
امکان زمانبندی مجدد و آسان جهت اجرای مجدد  یک عمل ناقص یا اجرا نشده بر روی  کامپیوتری که در اجرای آن برنامه با مشکل مواجه شده تنها با یک کلیک

این نرم افزار بسادگی نصب و راه اندازی می شود و به زودی به عنوان ابزاری جهت اداره شبکه شما تبدیل خواهد شد