Tell: +98 711 2316991

Fax: +98 711 2317257

 
 
 
 
 
 
 
 

IِDEAL Alerter : Presentation
نرم  افزار IDEAL ALERTER   ، قابلیت مدیریت و نظارت بر روی یک سری رویدادهای تعریف شده و اجرای مجموعه ای از action  های وابسته و مرتبط به آنها برروی سرورهای شبکه و ایستگاه های کاری فراهم می نماید.

با استفاده از IDEAL ALERTER شما می توانید به سادگی و از راه دور ؛ اجرا و توقف پروسس ها ، تغییر وضعیت سرویس ها ، تغییرات پایگاه داده Registry ، وقایع ثبت شده ، فضای دیسک ها و .... را کنترل کنید و از نصب یا برداشت برنامه ها در تمامی سرور ها و ایستگاه های کاری شبکه خود مطلع شوید.

برای کنترل هر event شما می توانید تعدادی action تعریف کنید تا به صورت اتوماتیک اجرا شوند ، مانند اجرای یک فرمان (command) یاscript ،از بین بردن یک پردازش خاص ، uninstall کردن یک برنامه ، خاموش کردن کامپیوتر ، قفل کردن یک session ، شروع و یا توقف یک سرویس ، فرستادن e-mail و ........ .

 

 

رویداد های قا بل کنترل:

پردازش ها
سرویس ها
Session های کاربر
نرم افزارهای نصب شده
فضای آزاد دیسک
Registry
وقایع ثبت شده
Point (امتیاز) 
فایل / فولدر
تاریخ
 

اعمال مدیر یتی:

فرستادن پیغام
اجرای یک فرمان MS-DOS
برداشت برنامه نصب شده
ارسال e-mail
راه اندازی یک برنامه قابل اجرا
فایل / فولدر
به روز رسانی نرم افزار
نصب MSI
متوقف کردن پردازش ها
توقف و راه اندازی مجدد سرویس ها
وقایع ثبت شده
Point (امتیاز)
سیستم
بستن یک Session
VB Script 
 
 
  چند نمونه کاربرد:

   مثال 1- کنترل پردازش ها :
   برای این کار شما می توانید لیستی از پردازش ها را مشخص کنید و به صورت
   اتوماتیک هنگام بالا آمدن ، آنها را از بین ببرید و یا از اجرای غیر عادی این
   پردازش ها از طریق کنترل میزان استفاده از CPU و یا حافظه ،
   مطلع شوید و از ادامه این روند جلوگیری کنید.
 
   مثال 2 – کنترل پایگاه داده Registry
   شما می توانید از ایجاد شدن یک Registry Key و یا تغییر یافتن محتوای یک 
    متغیر مطلع شوید.

   مثال 3-کنترل وقایع ثبت شده
   شما می توانید از رویدادهای مهم و بحرانی سیستم مانند Audit Failure درقسمت
   security آگاه شوید.

   مثال 4- کنترل فایل و دایرکتوری
   شما می توانید زمانی که اندازه دایرکتوری یک فایل سرور از میزان خاصی فراتر
   رفت ، از طریق یک پیغام آگاه شوید.
 
 
......